Bloemlezingen

De Langere Versies van de Vur Boeken

Elk Vur boek heeft een massieve achtergrond, voortgekomen vanuit een grote diepte van dromen en visioenen. Elk Vur boek heeft zo zijn eigen ontstaansgeschiedenis en achtergrondverhaal. Van de uiteindelijke "singles" die zijn uitgebracht als de Vur bestaan ook de "maxi-singles", de 12" versies. Deze kunnen deels apocrief zijn en alternatief.