PDF, EPUB, KINDLE, TXT etc.

 

 

 

De Bilha is het vierde hoofd-deel van de Tweede Bijbel, ook wel genoemd de Amazone Bijbel. Het eerste deel is de Vuh, het tweede deel is de Leri, wat bestaat uit commentaren, het derde deel is de Vur, en het grote vervolg op de Vur is de Bilha.

DE BILHA, Bakroe 56 : 7
"Wat zoekt gij, mens, naar een offer ?
Bent gij niet zelf het offer ?"

Als we de Pentateuch willen terugbrengen tot de diepere amazone kern dan komen we uit op een tetrateuch (vier boeken) die de Bilha is. Deze vier boeken zijn op hun beurt weer onderverdeeld in boeken. Het eerste deel van de tetrateuchische Bilha, het boek "De Bakroe", bestaat uit 57 boeken.

We zien hier verschillende bijbelse taferelen "verscheurd" worden als een zegel, een sluier, of voorhangsel, om zo te zien wat er nu in de diepere sferen of gewesten achter schuil hield al die tijd. Ook zien we dit gebeuren met andere culturele tafereeltjes die zo op hun diepte worden benaderd, zodat er ook daadwerkelijk eenheid komt. Gruwelijkheden van deze culturen, zoals slavernij, verdrinking, enzovoorts worden geheel teruggeleid tot wat het oorspronkelijk was, dus met de metaforische uitleg.

Het tweede deel is de Amalek en bestaat uit 47 boeken. Mensen die niet open staan voor etymologie en verdere taalkunde zouden hier niet aan moeten beginnen. Het is bijvoorbeeld niet voor kortzichtige christenen met een satans-paranoia. Het boek gaat diep in op de grondteksten en de Egyptische wortel, en zal een heel ander beeld op satan geven, vanuit de Egyptologische en ook de Judaïstische context die beiden satan beschouwden als dualiteit. Hevig in paniek raken ongeletterde christenen die het Hebreeuws niet kennen en de Egyptische achtergronden. Ze denken dat het de eigennaam is van hun grootste vijand, maar het is een neutraal Hebreeuws en Egyptisch woord.

Dit is al vaak uitgelegd in de geschriften van de Vuh, het eerste deel van de Amazone Bijbel, en wordt weer uitgelegd in het tweede deel van de Bilha.

Ook zal er diep worden ingegaan op de grondteksten van het boek Leviticus om helderheid te geven op de metaforische betekenis van de offerdiensten. Veel misverstanden zullen uit de weg geholpen worden. Het westelijke christendom is gebaseerd op ongeletterdheid en gebrek aan openbaring, allemaal voor een bepaalde markt. Het westelijke christendom wordt bestuurd door "slimme", sluwe zakenlieden, niet door intellectuelen en daadwerkelijke "geleerden". In de Bilha deel II wordt dan ook van alles besproken wat in de plaatselijke kerken wordt achtergehouden.

 

 


VOORWOORD


BOEK I – BAKROE


1. Het Lam
2. De Onderwerping
3. De Aanvaarding
4. De Amazones
5. Het Klagen
6. De Moederborst
7. De Oorlog
8. Orion
9. Belim
10. De Opvoeding
11. De Verwonding
12. De Zee
13. Ismael
14. Het Zaad
15. De Institutie van Ismael
16. Kanaan
17. Het Rund
18. De Donzige Bruids-Vogel Veren
19. De Tenten van Kedar
20. Kedar
21. De Borsten
22. Het Bloedverbond
23. Het Huis van Bilha
24. De Esoterie van Orion
25. Izaak en Temet
26. Loch
27. Kapernaum
28. Saram
29. Het Zaad van Ham
30. De Hiti
31. De Zukki
32. Het Evangelie van Ismael
33. De Heilige Nacht
34. De Orionse Opvoeding
35. De Zoetheid
36. De Amazone Kerk
37. De Grotere Wereld
38. De Wijnstok
39. De Zuni
40. Sociologie
41. Het Merkteken
42. Wilde Melk
43. De Borst-Besnijdenis
44. De Nachttocht
45. Vuh
46. De Dankbaarheid
47. Jana
48. Ahn en Jana
49. De Mirre
50. De Verzoeking
51. De Psalmist
52. Caleb
53. Taru
54. De Roeping door Taru
55. De Voeten van Taru
56. Het Wilde Varken van Zoderan
57. De Ajeritische Zwijnenjacht


BOEK II – AMALEK


1. DE KIPPENJACHT
2. DE IJSTIJDEN
3. HET KNIELEN
4. COMMUNISME
5. DE BADA
6. NAHUM
7. AIAD
8. JUDA
9. ASER
10. DE SLACHTPLAATS
11. DE JACHT VAN BAKROE
12. KUTTA
13. HET NACHTGEBED
14. HET OCHTENDGEBED
15. HET KATHOLICISME
16. HET LAATSTE OORDEEL
17. HET TOUW
18. HET STAMMEN-WAPEN
19. LOKI
20. NEPHTHYS
21. TAKA
22. SERKET
23. AWAD EN SAWAD
24. SUTI
25. SATAN
26. HET ORIONSE SURINAME
27. BERIT
28. ANANJANA
29. JÈSOE
30. ANÉ
31. HET OCHTENDOFFER
32. DE SCHEPPING
33. DE JACHT OP HET SPARAZAADSE WITTE VARKEN
34. DE BLOEDKLONTER
35. DE VISSPEER
36. DE ZEE
37. KAIN
38. DE RODE SPEER
39. DE IBIS MET DE RODE SNAVEL
40. DE VERNIETIGING
41. DE BOOG
42. SÈWÈ
43. RAMADAN
44. ZA'AD
45. PSALM VAN DE RAMADAN
46. DE VRUCHT VAN DE RAMADAN
47. TESSALONICENZEN
 

 

PDF

tetrateuch.neocities.org/bilha1-2.pdf

 

Leesboek :

archive.org/stream/tweedebijbel/bilha1-2#page/n3/mode/2up

 

Andere formaten :

archive.org/details/tweedebijbel