DISCLAIMER

 

De Amazone Kerk, oftewel het Literaire Natuur Museum, en zo ook het COAB orgaan, zijn een onafhankelijke entiteit, in de zin dat wij niet automatisch en noodzakelijk verbonden zijn of in samenwerking zijn met andere entiteiten die ons materiaal verspreiden.

 

Hiermee geven wij nadrukkelijk aan dat wij staan voor de gratis verspreiding van de gnosis, oftewel de oneindige natuur-kennis. Wij gaan niet uit van het standpunt dat geld bepaalt in welke mate een mens gnosis toegedient krijgt, i.e. het standpunt dat alleen de rijken zich goede educatie kunnen veroorloven. Goede educatie is namelijk voor iedereen die hiervoor open staat en geld mag hierin nooit een blokkade zijn. Wij verafschuwen daarom de markt die de gnosis van de mensen probeert af te houden.

 

Ons materiaal is gratis. Ons materiaal mag niet verkocht worden. Wij zijn niet in samenwerking met hen die de gnosis verkopen, of hen die hiertoe een platform geven.