Gebed tot Isis

 

 

Almachtige Isis, wij buigen tot u.

Engelen buigen tot u, en alle heiligen.

Groot is uw Naam, geprezen zijt gij in heel Egypte.

De doden brachten wij voor u mee,

opdat gij leven in hen zoudt blazen.

 

Groot is uw naam, genadig en trouw uw liefde,

blijf bij ons, wanneer de nacht over ons valt,

en leidt ons tot uw eeuwige vrede.

Engelen buigen tot u, en loven uw naam,

ja, zij dragen u, door de schepping heen, tot uw eer.

Goed is alles wat gij geschapen hebt. Amen.

 

Uit : De Egyptische Bijbel,

Isis 8:6-8