PDF

 

Dit is een heilig geschrift binnen de Vuh, het eerste grote deel van de Tweede Bijbel, de Amazone Bijbel.

Wij beschouwen dit als een gnostisch-esoterisch juweeltje van de amazone demonologie, oftewel de paradijs-demonologie.

Het wordt beschouwd als een belangrijke poort tot de Bilha.

Het is een magisch boek om problemen waarmee men al heel lang worstelt anders te gaan bekijken, om tot de amazone kern-realiteit ervan door te dringen. Dit boek bespreekt de cryptografie hiertoe, en beschouwt de unitariaanse basis en verbindingen hiertoe, als zijnde de religieuze eenheid van alle dingen zonder te vervallen tot de gevaarlijke New Age beweging die onconditioneel alles wil samensmelten zonder zonde-besef. Er moet wel degelijk een strijd gestreden worden, en dit gaat gepaard met de grote jacht. Alles is metaforisch, en er mag geen letterlijke interpretatie uit gefilterd worden. Materialisme is een grote vijand die overwonnen moet worden. Daartoe is de Surinaamse Bijbel gekomen, en vormt een eenheid met de Levitische Bijbel en de Ismaëlitische Bijbel binnen de Tweede Bijbel, de Moeder Bijbel.

Er wordt hierbij dus diep op de grondteksten van de bijbel ingegaan, en deze worden stelselmatig teruggeleid tot Haar Egyptische wortels, en het Surinaamse oer-ruim wat hieronder heerst. Dit is een verborgen Orionse mythologie die vandaag de dag geopenbaard wordt, om de mens terug te leiden tot de paradijselijke status.

Veel misverstanden in de hedendaagse, verwesterlijkte kerk worden aan de kaak gesteld.

 

 

 

Inhouds-opgave :

 

  1. Gebeden – Gebed tot de Dreigende Moeder
  2. De Surinaamse Afgrond
  3. De Matriarchische Pedagogiek
  4. De Verstoting Door De Amazones
  5. De Maskers van de Amazones
  6. De Balanzen van de Amazones
  7. De Hiërarchieën van de Amazones
  8. De Lamsjacht
  9. De Visjacht

 

tetrateuch.neocities.org/surinaamsebijbel.pdf