PDF

 

Een stuk demonologie en territoriale oorlogsvoering, ter ontmaskering en bespreking van het christendom in de lagen van de grondtekst.


I


Hoofdstuk 1. SEPTUS En Het Geheim Van Het Paradijs

Hoofdstuk 2. SEPTUS En Het Geheim Van Het Teken Van Noach

Hoofdstuk 3. Het Geheim Van Het Teken Van Salomo

Hoofdstuk 4. De Ontmaskering Van DOROM En Het Geheim Van Efeze

Hoofdstuk 5. Jeremia In De Onderwereld

Hoofdstuk 6. De Komst Van Orion In De Grondteksten Van Jeremia

Hoofdstuk 7. Ezechiel En Het Geheim Van De Urim En De Behemah's

Hoofdstuk 8. Het Geheim Van De Besnijdenis En Hoe De Urim En De Thummim Te Gebruiken

Hoofdstuk 9. Het Levitische Pad

Hoofdstuk 10. De Ontmaskering Van De Windgod

Hoofdstuk 11. Geheimen Van Job En Hooglied

Hoofdstuk 12. Het Hart


II


Hoofdstuk 1. De Verovering Van Hebron

Hoofdstuk 2. Het Geheim Van BEHEMOTH

Hoofdstuk 3. De Overwinning Over Leviathan

Hoofdstuk 4. Geheimenissen Van Iyowb 6

Hoofdstuk 5. Geheimenissen Van Iyowb 28

Hoofdstuk 6. Geheimenissen Van Iyowb 10

Hoofdstuk 7. Geheimenissen Van Iyowb 19

Hoofdstuk 8. Geheimenissen Van Iyowb 23 – Het Openbaar Worden Van De THUMMIM – De Dodenreis Van Iyowb

Hoofdstuk 9. Het Grote Schandaal Der Eeuwen – Het Openbaar Worden Van De URIM

Hoofdstuk 10. De URIM En Het Christus-Mysterie

Hoofdstuk 11. De Rachab-Leviathan Samenzwering Als De Vader-Zoon Relatie

Hoofdstuk 12. Sefanja En De Geheimenissen Van De URIM

Hoofdstuk 13. SEPTUS En De Code Van Baal

Hoofdstuk 14. Amos En De Geheimenissen Van De URIM

Hoofdstuk 15. De Griekse URIM En THUMMIM

Hoofdstuk 16. Efeze

Hoofdstuk 17. De Septuagint

Hoofdstuk 18. De Septuagint En De Ontmaskering Van Het Jezus Christus Syndroom

Hoofdstuk 19. Het Mysterie Van De Heilige Halsketen

Hoofdstuk 20. Christus Of APHAR ? – Het Mysterie Van Het Paradijs

Hoofdstuk 21. Het Mysterie Van Het Bloed Van Christus

Hoofdstuk 22. De Lagen Van De ADAMAH


III


Hoofdstuk 1. Het Scheppingsverhaal In De Gnostiek

Hoofdstuk 2. De Schatkamers Van SEPTUS

Hoofdstuk 3. Liefde of Hogere Profetische Kennis ?

Hoofdstuk 4. Geheimenissen Van De DUKKA

Hoofdstuk 5. De Verbreking Van De Filistijnse Zegels – De Geheimenissen Van De SARX En De AIMA

Hoofdstuk 6. Het EKRON-Zegel

Hoofdstuk 7. Yirmeyah

Hoofdstuk 8. Het Geheimenis Van De SAPPIL – De Opening Van De Troon-boeken

Hoofdstuk 9. De Overwinning Over Het Witte Paard

Hoofdstuk 10. Drie Ruiters

Hoofdstuk 11. De Zwarte Steen

Hoofdstuk 12. De Jozef Ladder In De Gnostiek

Hoofdstuk 13. De Hogere Canon Van De Moeder Bijbel

Hoofdstuk 14. De Moeder Bijbel

Hoofdstuk 15. De Bijbel

Hoofdstuk 16. Het Jezus-Complot

Hoofdstuk 17. De Gor Bijbel

Hoofdstuk 18. Wie Is De Draak ?


IV


Hoofdstuk 1. Het Valse Eeuwig Evangelie

Hoofdstuk 2. De Zwarte Vrucht

Hoofdstuk 3. Het Belang Van Schuld

Hoofdstuk 4. De Ruiter Op De Draak

Hoofdstuk 5. Het Varken Op De Draak

Hoofdstuk 6. De Bomen Van Orion

Hoofdstuk 7. De Sleutel Tot De ADAMAH En Het Mysterie Van David

Hoofdstuk 8. David En De Geheimen Van De Psalmen In De Grondteksten

Hoofdstuk 9. De Voorhangsels Van De Varkensjacht – De Sleutel Van David En De Psalmen

Hoofdstuk 10. De Tiende Plaag

Hoofdstuk 11. Het Spreken In Tongen In Het Oude Testament

Hoofdstuk 12. De Psalmen – Het Dodenboek Van David

Hoofdstuk 13. Geheimenissen Van Psalm 63 – David En De Verboden Vrucht

Hoofdstuk 14. Honger Of Hebzucht ?

Hoofdstuk 15. Geheimenissen Van Psalm 1 In De Aramese Grondteksten

Hoofdstuk 16. Geheimenissen Van Psalm 2 In De Aramese Grondteksten – De Jarl-Initiaties

Hoofdstuk 17. De Esoterische Betekenis Van Nathan

Hoofdstuk 18. De Overwinning Over De URIAH-Demoon, De Bevrijding Van Batseba, En De Misdaad Van Het Misvertalen

Hoofdstuk 19. Sleutels Van Psalm 6 In De Aramese Grondteksten

Hoofdstuk 20. Wortels Van Jezus In De Griekse Filosofie En Het Geheim Van De DoornenkroonV1.   Psalm 10 – De Sleutel Van Eden

2.   Het Tijdperk Van Johannes De Doper

3.   Jezus Is Een Kopie Van Mithras

4.   David Is De Messias

5.   De Uitstorting Van De Hel

6.   Het Evangelie Van Het Oude Testament

7.   De Jezus Vloek

8.   Het Zaad Van De Gnosis

9.   Jezus – Het Griekse Merkteken Van Het Beest

10.  De YAD-Brug

11.  De Brandende YAD En Het Duister Worden Van De Zon

12.  De Brandende YAD En Eva

13.  Het Grote Geheimenis Van Het Verborgen Achtste Zegel

14.  Het Christendom – Mummificatie Cultus

15.  Het Levitische Medicijn En De Voorspelling Van De Jezus-Vloek

16.  De Verborgen Poort In De APHAR

17.   Ryan Rijdt Op Het Lam

18.   De Verovering Van KANAAN

19.   De Verbreking Van Het Efeze Zegel – Het Boek Van AMAD

20.   De Strijd Tegen ERGON, De Ontmaskering Van De Jezus-Geest In Efeze, En De Openbaring Van De Sleutels Van Efeze

21.   Sleutels Van Korinte
VIHoofdstuk 1. Efeze – De Terugkeer Tot De Moeder Schoot

Hoofdstuk 2. De Wapenrusting Van Efeze

Hoofdstuk 3. De Verovering Van Nazareth

Hoofdstuk 4. De Overwinning Over Het Rode Paard

Hoofdstuk 5. De Grote Ontmaskering Van De Heilige Geest

Hoofdstuk 6. De Bloeds-Gnosis En De Verbreking Van Het SEPTUS-Zegel

Hoofdstuk 7. VOYBA

Hoofdstuk 8. De Verbreking Van Het Waterdoop-Zegel

Hoofdstuk 9. De Buffeljacht In De Aramese Psalm 29 – David Als De Orionse Aan En De Wortels Van SEPTUS

Hoofdstuk 10. De Oorsprong Van Het Kerstfeest En De Verbreking Van Het Kerst-Zegel

Hoofdstuk 11. Schilderijen van de Prozaische Werkelijkheid

Hoofdstuk 12. Het Derde Schilderij

Hoofdstuk 13. Het Bloed Dat Verkrachtte
VII


Hoofdstuk 1. Het Ontvangen Van PNEUMA

Hoofdstuk 2. Het Mysterie Van De Stammen

Hoofdstuk 3. De Steen Van Reuwben

Hoofdstuk 4. Een Grote Insectische Vloek

Hoofdstuk 5. De Achtste Schaal

Hoofdstuk 6. De NAPHTALIY Poort

Hoofdstuk 7. De ASER Oorsprong

Hoofdstuk 8. ASER – De Vreze Des Heeren

Hoofdstuk 9. De Bedekkende YEHOVAH Vloek – Mysterieen Van Het Paradijs

Hoofdstuk 10. De Verbreking Van Het YHVH-Zegel – De Sociologie Van Het Paradijs En Het Paradijselijke Verloren Tetragrammaton

Hoofdstuk 11. Het Grote Mysterie Van De Twee Scheppings-Verhalen

Hoofdstuk 12. Het Esoterische Mysterie Van Kain

Hoofdstuk 13. Het Teken Van Kain

Hoofdstuk 14. De Urim En De Thummim Van Qayin

Hoofdstuk 15. Het Land Van Nuwd

Hoofdstuk 16. ZEKER-HAVAH Waarschuwt Tegen De Jezus Cultus

Hoofdstuk 17. Zeker-Havah 11 – JUDAH treedt op tegen de Jezus Cultus

Hoofdstuk 18. De demonisering van Assur

Hoofdstuk 19. De Grote Johannes Leugen

Hoofdstuk 20. Loon of Gave ?

Hoofdstuk 21. Het Zegel van de HemelvaartVIII

Hoofdstuk 1. Geheimen Van Het Orionse Paradijs

Hoofdstuk 2. Het Geheimenis van de Qidmah

Hoofdstuk 3. De Verbreking van het Opstandings-Zegel

Hoofdstuk 4. De Verbreking van het Zodiak-Zegel

Hoofdstuk 5. De Levitische Zodiak

Hoofdstuk 6. De Zodiak Van Assur

Hoofdstuk 7. Geheimenissen Van Leviticus 5

Hoofdstuk 8. De Val Van Mercurius

Hoofdstuk 9. De Verborgen Jezus

Hoofdstuk 10. Het Noodlot Van Mercurius

Hoofdstuk 11. Het Johannes-Gif

Hoofdstuk 12. De Serapis Cultus

Hoofdstuk 13. Orionse Geheimenissen In Leviticus 27 En De Noach Pilaar Van De Bijbel

Hoofdstuk 14. De Grote Ontsnapping – De Map Van Betelgeuse

Hoofdstuk 15. De Acht Scheppings-dagen

Hoofdstuk 16. De Verbreking Van Het Wederkomst-Zegel

Hoofdstuk 17. De Verbreking Van Het Zegel Der Richteren

Hoofdstuk 18. De Zevende Zoon

Hoofdstuk 19. De Strijd Tegen LAZAR
IX


Hoofdstuk 1. Geheimenissen Van Leviticus 9

Hoofdstuk 2. De Ontmaskering Van De Ongelovige Thomas

Hoofdstuk 3. De Galaten-teenring van de Illuminati

Hoofdstuk 4. Colosse en Filippe

Hoofdstuk 5. Tessalonica – De Openbaring Van Eido

Hoofdstuk 6. Timotheus – De I-KRA En De Oorlogs-Oproep – De Openbaring Van Aser

Hoofdstuk 7. Diepere Wortels Van Jezus

Hoofdstuk 8. Orionse Wortels Van Jezus
 

 

 

tetrateuch.neocities.org/levitischebijbel.pdf